Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați

pe cea mai apropiată unitate “Rodia”

0259 422-505

EXFLARTAN rezultate

Proiect 2018 - PN-III-P2-2.1-CI-2018-0957

   

 

Screening-ul fitochimic și evaluarea proprietăților terapeutice ale extractului fluid de Artemisia annua L.  (EXFLARTAN)

 

Autoritatea contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Furnizor servicii:

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu-Hațieganu” Cluj-Napoca

Str. Emil Isac, Nr.13, 400023 Cluj-Napoca, Cluj

Tel: +40-264-597256

Fax: +40-264-596585

Email: rectoratumf@umfcluj.ro

 

Beneficiar:

S.C. Rodia SRL

Str. Doina, Nr.26, 410473 Oradea, Bihor

Tel:+40-259-422505

Fax: +40-359-410944

Email: laura.vicas@gmail.com

 

Încheiat în cadrul: Program P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare „CECURI DE INOVARE”

Domeniul proiectului:

Domenii de specializare inteligentă / Bioeconomie: Agro-alimentare

Director proiect: Șef lucrări Dr Roxana Liana Stan

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0242

Număr contract: 30CI din 25/07/2017

 

Descrierea proiectului (rezumat):

Obiectivul proiectului constă în formularea unui nou fitoprodus cu acțiune antioxidantă/antitumorală având la bază principiile active din Artemisia annua L. (familia Asteraceae) care va fi comercializat în farmaciile comunitare. Extractele vegetale vor fi caracterizate și standardizate. Va fi testată activitatea antioxidantă a extractului vegetal in vitro (metodele DPPH, ABTS, FRAP) iar in vivo va fi demonstrată activitatea sa SOD-mimetică utilizând S. Cerevisiae. Demonstrarea capacității antioxidante / antitumorale va continua prin studii pe culturi celulare. Evaluarea efectului antiproliferativ va fi efectuat pe fibroblaste dermice umane normale şi pe o linie de celule de melanom uman (WM35). Va fi efectuat testul de citotoxicitate celulară, evaluată apoptoza/necroza și determinată activitatea unor enzime implicate în stresul oxidativ. După formularea optimă a fitoprodusului conform cerințelor compendiale, va fi evaluat raportul eficacitate terapeutică (antitumorală) – risc (toxicitate hepatică, renală, hematologică), utilizând șoareci de laborator. Modelul tumoral inoculat va fi carcinomul ascitic Ehrlich iar antitumoralul de referință Doxorubicina. Vor fi recoltate probe de sânge, va fi colectat lichidul ascitic și vor fi prelevate ficatul și rinichii. Vor fi analizați parametri de proliferare tumorală, va fi evaluat statusul antioxidant și vor fi efectuate determinări  biochimice, hematologice și histopatologice. Beneficiarul se va ocupa de autorizarea noului fitoprodus, astfel încât preparatul să poată fi comercializat la nivelul farmaciei comunitare. În urma finalizării proiectului va fi valorificată o plantă din flora spontană a României, populația va fi încurajată să utilizeze fitoprodusul autohton și nu în ultimul rând, cifra de afaceri a beneficiarului va crește, ceea ce va justifica cererea și creerea unor noi locuri de muncă, demonstrând pe această cale impactul bioeconomic.

 

Data începerii proiectului: 25.07.2017

Data finalizării proiectului: 30.12.2017

Durată proiect: 6 luni

Valoarea totală de la buget: 45.000 RON

Valoarea totală cofinanțare: 5.000 RON

Valoare totală proiect: 50.000 RON

 

ECHIPA DE CERCETARE:

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca:

Stan Roxana Liana

Hangan Adriana Corina

Ionescu Corina Maria Lucia

Hanganu Daniela

 

OBIECTIVE:

Identificarea și pregătirea produsului vegetal conform scopului farmaceutic urmărit.

Obținerea extractelor vegetale, caracterizarea și standardizarea acestora.

Demonstrarea capacității antioxidante și antitumorale in vitro și in vivo

Evaluarea raportului eficacitate terapeutică (antitumorală) – risc (toxicitate) pentru noul fitoprodus.

 

REZULTATE:

DATE DE CONTACT:

Beneficiar, SC Rodia SRL:  Farm Dr Laura Grațiela Vicaș

Tel:+40-259-422505

Fax: +40-359-410944

Email: laura.vicas@gmail.com

 

Furnizor servicii, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca: Șef lucrări Dr Roxana Liana Stan

Tel: +40-745-503509

Fax: +40-264-596585

Email: roxanaluc@yahoo.com, liana.lucaciu@umfcluj.ro